Általános Szerződési Feltételek

1,/ A megrendelő a szolgáltató vonatkozó árajánlatát elfogadva, a szolgáltatót az alábbi szolgáltatás biztosításával bízza meg:

     - egy DJ részvétele az eseményeken

     - szerződésben megállapított szolgáltatások teljes körű ellátása

2,/ A szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésben meghatározott technikai hátteret a rendezvény idejére biztosítja.

3,/ A megrendelő a szolgáltató helyszínére érkezésekor köteles a helyszínt a szolgáltatás teljesítésére alkalmas állapotban a szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A megrendelő vállalja egy minimum 80 cm magas normál (minimum 80 cm × 120 cm) éttermi asztal biztosítását a szolgáltató részére. A szolgáltató díjmentesen használhatja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közmű-szolgáltatásokat.

4,/ A megrendelő a szolgáltató részére meghatározott megbízási díjat a szerződésben foglaltak szerint fizeti meg.

5./ Ha a megrendelő a szerződéskötés után és az esemény előtt eláll a megbízástól, a foglaló neki vissza nem jár. Amennyiben a megrendelő a rendezvény időpontja előtt 15 napon belül lép vissza a Szerződéstől, a szolgáltató a teljes megrendelési díjra jogosult, aminek kifizetési határideje a rendezvény szerződött végpontja. A felmerült járványügyi helyzetre való tekintettel, ha kormányrendelet tíltja a rendezvény megrendezését, a foglaló teljes egészében visszajár a megrendelőnek.

6./ A szolgáltató vállalja, hogy személyes távolmaradása esetében is gondoskodik személye és a szolgáltatás megfelelő pótlásáról. (Ez alól kivételt képezhet a szolgáltató aznapi, út közbeni balesete.) Ha a szolgáltató áll el a megbízás teljesítésétől, a foglaló kétszerese jár vissza, kivéve, ha teljesítést elháríthatatlan esemény (baleset, betegség) okozza.

7./ A jelen szerződésen felül felmerülő bármilyen extra technikai és szolgáltatási igények plusz költséget jelentenek, amelyet majd a szerződéshez későbbiekben csatolt mellékletek tartalmaznak.

8./ A megrendelő részéről a vendégekkel megegyező vacsora (Buapest határát 50 km-re meghaladó rendezvényhelyszínnél szállás) biztosítása a szolgáltatónak.

9./ A szolgáltató fenntartja a lehetőségét, hogy egy fő kisegítő személyzetet visz magával a rendezvényre, aki segíti a technikai installáció folyamán, illetve az est lebonyolítása során.

10./ A megrendelő vállalja, hogy megteremti a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a szolgáltató zavartalanul fel tudjon lépni, ebből kifolyólag szükség esetén biztonsági személyzetet alkalmaz. Amennyiben a megrendelő bármely oknál fogva nem tenne eleget vállalt kötelezettségének és szolgáltatón kívülálló okokból kifolyólag a szolgáltatás nem folytatható (például a résztvevő hallgatóság túlzott alkohol fogyasztása, vagy bármely bódító szer általi befolyásoltsága miatt), úgy a szolgáltató jogosult a megrendelőt felszólítani a jelen pontban foglalt kötelezettsége betartására, ennek elmaradása esetén pedig a szolgáltató jogosult elállni a jelen Szerződéstől és a teljes vállalkozási díjon felül kártérítést követelni. A megrendelő kártéritési felelősséget vállal a maguk és a vendégek által a szolgáltató felszerelésében okozott károkért.